Belangrijke informatie

Intake-anamnese formulier

Hieronder vindt u de link naar mijn intakeformulier. Dit formulier kunt u alleen invullen, indien u een afspraak hebt gemaakt voor een behandeling. Het formulier is namelijk beveiligd met een wachtwoord. Informatie over het invullen is terug te vinden in de mail die ik u stuur.

https://form.jotform.com/form/223223757003043

Behandelovereenkomst

Hieronder vindt u de link naar mijn behandelovereenkomst. Dit formulier kunt u alleen invullen, indien u een afspraak heeft gemaakt voor een behandeling. Het formulier is namelijk beveiligd met een wachtwoord. Informatie over het invullen is terug te vinden in de mail die ik u stuur.

https://form.jotform.com/form/230165638905055

Algemene voorwaarden

  • Alle genoemde prijzen zijn per persoon exclusief 21% BTW, anders wordt het apart vermeld
  • Alle genoemde tijden zijn bij benadering
  • Biljetten groter dan € 50,00 worden niet geaccepteerd.
  • Kosteloos annuleren van een massage is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de massage
  • Bij niet of niet binnen 24 uur annuleren zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen. Hier ontvangt u dan een factuur van

Reacties die na de behandeling kunnen optreden:

Na de behandeling kunnen er verschillende reacties optreden. Dit is per persoon verschillend, sommigen merken niets en anderen heel erg veel. Deze reacties worden veroorzaakt doordat er afvalstoffen vrij zijn gekomen die verwijderd moeten worden. Enkele reacties kunnen zijn: hoofdpijn, spierpijn, vermoeid gevoel of juist extra veel energie hebben. Mijn advies is dan ook om na de massage extra veel water te drinken en de dagen erna ook. De reacties zullen vanzelf verdwijnen.

Contra indicaties:

Wanneer uw lichaam niet in goede conditie is, bijvoorbeeld door koorts, griep of een ernstige verkoudheid, mag u niet gemasseerd worden. Ook als u last heeft van ontstekingen, steenpuisten, gebruik van ontstekingsremmers, antibiotica, besmettelijke huidziekten of als je uitgeput bent kunt u niet gemasseerd worden.

Als u twijfelt of u gemasseerd mag worden neem dan contact op met de (huis)arts.

Aansprakelijkheid:

De praktijk is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van cliënten die verzuimen om symptomen, blessures of aandoeningen te noemen, die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen. Neem bij twijfel of u wel of niet een massage mag ondergaan contact op met uw huisarts/therapeut.

Het is ook niet de bedoeling om de massage in plaats te stellen van een behandeling die u bij een behandelend arts of therapeut volgt. De behandelingen zijn op eigen risico van de cliënt.

Beroepsverenigingen

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de VBAG (nummer 21601017) en RBCZ/TCZ (licentienummer 912090R).

VBAG – Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Voor meer informatie kunt u op het logo klikken.

RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Voor meer informatie kunt u op het logo klikken.

In het privacy-beleid van mijn praktijk volg ik de richtlijnen van de AVG, de Europese privacywet van 25 mei 2018.

Zorgverlenerscode: 900039918 / AGB-code: 90018370

KvK: 20154635

BTW-nummer: NL001807929B74

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: