Passie voor fascie

(Myo)Fascial Release (MFR): Buzz-word, rage, trend?? Je kan je afvragen waarom het zo populair is. 

Wat ìs MFR eigenlijk?

Vrij vertaald staat MFR voor: ‘Spiervlies bevrijding…’ Juist, het vlies dat een spier omhult. Gelijk een partje van een sinasappel heeft iedere spier, groep van spieren, orgaan, pees of ligament een omhulsel (vlies) genaamd: fascia. Fascia vormt samen met de pezen en de ligamenten het gehele bindweefselsysteem in het lichaam.

Er zijn drie verschillende lagen fascia:

1 de onderhuidse fascia
2 de diepliggende fascie
3 de verbindende fascia

De 3 verschillende lagen hebben ieder hun eigen functie en beschermen en ondersteunen het lichaam. Fascia is bindweefsel dat als een web alles met alles en met elkaar verbindt.

De onderhuidse fascia heeft als taak vocht en vet en water vast te houden. De dieperliggende fascia maakt het bewegen van de spieren mogelijk en vangt schokken op. De verbindende fascia overbrugt ‘afstanden’ in het lichaam, bijvoorbeeld tussen de diepe fascia en de organen.  Deze laag geeft flexibiliteit en maakt het bewegen van de organen mogelijk.

De spierfascia (myofascia)  omvat veel meer dan alleen het omhulsel van de spieren. Het is één enkel verbindend netwerk dat alle losse onderdelen van ons lichaam verbindt (structuur), maar er ook voor zorgt dat we mobiliteit hebben.

Verbindend weefsel

Fascia wordt ook wel gedefinieerd als het verbindend weefsel dat het lichaam vormgeeft. Het wordt gezien als een orgaan dat de hersenen input geeft over waar het lichaam zich bevindt in de ruimte. Dat wil zeggen, of het koud of warm is, staand of liggend, welke positie, hoe de kleding aanvoelt, enzovoorts, kortom proprioceptieve informatie. 


Fascia vormt bovendien de interface waarover die informatie wordt vervoerd. Interface? Ja, omdat het 3D is. Beter te vergelijken met geluid dat door water gaat. Veel sneller dan bijvoorbeeld via een kabel (zenuw). 

Bij MFR werk je dus MET de fascia. Je hebt namelijk inzicht nodig over hoe fascia reageert op verschillende stimuli. De in de fascia aanwezige receptoren hebben elk hun eigen effect. Wil je een ‘happy fascia’, dan moet op een bepaalde plaats een langzame techniek gebruikt worden terwijl je op een andere plek bijvoorbeeld beter vibratie kan gebruiken. Combinaties maken het geheel natuurlijk complexer maar ook interessanter…


Happy fascia is dus fascia dat mooi glijdt waardoor bewegen een genot is. Vrij van restricties. 
Happy fascia is ook in balans. Zo is de fascia van een ineen gedoken oud vrouwtje aan de voorkant ‘locked short’ en is de fascialijn aan de achterkant ‘locked long’. 


Bij MFR is één van de basisregels dan ook: ‘Bring the fascia up the front and down the back’. Dit, om weer balans te creëren in het lichaam. 

Voor meer informatie over behandelen van de fascia kunt u contact opnemen via het contact-formulier of telefonisch.

© 2021 Opleiding Triggerpointcoach®